Wat is een opstelling of systemisch werken?


opstelling in Uithuizen


Systemisch werken, ook wel bekend als Familie Opstellingen, is ontstaan in de praktijk. Iemand (Bert Hellinger) heeft ontdekt dat het werkt. Waarom het werkt en hoe het werkt, de theorie, kwam achteraf. Dat is één van de redenen dat ik erg gecharmeerd ben van deze techniek. En omdat het werkt, natuurlijk.

We kijken naar het grotere plaatje. Waarbij het dus niet alleen over jou gaat, maar ook en vooral over het systeem waar je mee verbonden bent. Dat systeem kan je familie zijn, het bedrijf waar je werkt, de religie waarmee je verbonden bent, je cultuur, enz. Tijdens een opstelling kun je er bijvoorbeeld achter komen dat jouw probleem niet ‘jouw’ probleem is, omdat je iets voor je moeder probeert op te lossen. Of je ziet plotseling hoe jij en je collega's zich tot elkaar verhouden, op een manier die je niet eerder zag. Misschien neem je wel niet de juiste plek in. Of je hebt last van een hardnekkig patroon. Plotseling krijg je meer begrip voor die ander omdat je meer inzicht krijgt. Er kan van alles spelen en tijdens de opstelling kan er al veel inzichtelijk worden. Systemisch werken kan enorm verhelderend zijn; instant inzicht en overzicht.

Representanten:
Een representant is een deelnemer die een persoon uit jouw systeem representeert. Die als het ware even de plek inneemt van die persoon en hierover informatie kan geven uit jouw systeem. Een stand-in omdat de echte persoon niet aanwezig is. Een representant kan ook gekozen worden om iets te vertegenwoordigen, zoals een emotie, werk of een ander begrip.
Als je aanwezig bent bij een opstelling, dan kun je gevraagd worden om mee te doen aan de opstelling van iemand anders. Je wordt dan bijvoorbeeld gevraagd: 'wil jij mijn moeder even zijn?'. Dan kom je even in dienst als representant van een deel van het systeem van de vraagsteller. Als je gevraagd wordt, mag je ook 'nee' zeggen.
Je hebt geen opleiding nodig om representant te kunnen zijn, al helpt het als je er geen theater van maakt. Maar ook dat is soms nodig en in dienst van een systeem.

Duur:
Een familieopstelling duurt meestal 60-90 minuten.

Een kleine opstelling duurt meestal 15-30 minuten.

Een tafelopstelling duurt meestal 50-60 minuten.En verder:
Als jij een opstelling doet, gaat het over jou. Je kunt bij mij geen opstelling doen die over iemand anders gaat.
Ook als familieleden of anderen gerepresenteerd worden, dan gaat het nog steeds over jou en niet over hen.

Als je je aanmeldt voor de familieopstelling of kleine opstelling, dan vind ik het fijn en nodig dat je de hele dag aanwezig bent (behalve bij overmacht).

Bij aanmelding krijg je van mij een bevestiging per e-mail. Het is niet nodig dat je als vraagsteller je vraag van tevoren aanmeldt, dat mag wel. Het kan helpen om je vraag scherper te krijgen voor jezelf.

Mijn manier van werken is intuïtief en zoekend en ik krijg vaker te horen dat ik 'vaag' taalgebruik heb. Je bent gewaarschuwd!

De overige details staan vermeld op de betreffende pagina's.

En als je vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met me opnemen.

Contact
Katopstelling is onderdeel van
Bureau Kat de Beer

IBAN NL30 INGB 0007 7901 32
KvK 68083491

Algemene voorwaarden (PDF)
Privacyverklaring (PDF)
Klachtenregeling (PDF)
Index

Social

LinkedIn

Contact