Ik?

portret Mijn naam is Katja de Beer. Een oorspronkelijke geest die snel kan schakelen, geen mantelpakje, wars van gebaande paden, intuïtief zoekend. Natuurlijk ben ik opgeleid in systemisch werken en heb ik ervaring als opsteller. Daarnaast ben ik ook coach en bedrijfstrainer. Gesitueerd in het uiterste noorden van het land, Uithuizen, maar werkzaam in heel Nederland. Ik kan dus ook naar jou toe komen, als je dat wilt. Ik ben opgeleid door Hans van den Berg van De Verheldering.

Gegevens

Katopstelling is onderdeel van
Bureau Kat de Beer
Mennonietenkerkstraat 7
9981 BB Uithuizen
Dit is postadres en bezoekadres.
06207 112 59
info@katopstelling.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68083491
Bankrekeningnummer NL30 INGB 0007 7901 32 ten name van Bureau Kat de Beer

Contact

Katopstelling is onderdeel van
Bureau Kat de Beer

IBAN NL30 INGB 0007 7901 32
KvK 68083491

Algemene voorwaarden (PDF)
Privacyverklaring (PDF)
Klachtenregeling (PDF)
Index

Social

LinkedIn

Contact